Zwrot towaru możliwy także bez paragonu

Zwrot towaru możliwy także bez paragonu

Brak wydruku z kasy fiskalnej nie uprawnia przedsiębiorcy do odmowy przyjęcia zwrotu towaru. Paragon nie stanowi jedynego dowodu potwierdzającego, że dana transakcja się odbyła, a jego okazanie nie powinno być bezwzględnym warunkiem przyjęcia reklamacji.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował, by zapis umowny o treści: „Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi”
– trafił na listę klauzul zakazanych. Takie postanowienie było stosowane w zakresie handlu elektronicznego przez portal zajmujący się detaliczną sprzedażą odzieży.

W opinii SOKiK, uzależnianie możliwości zwrotu towaru od okazania paragonu jest praktyką sprzeczną z dobrymi obyczajami i rażąco godzącą w interesy konsumenta. Istnieją bowiem, obok wydruku z kasy fiskalnej, inne możliwości udowodnienia, że dana transakcja się odbyła, np. wydruk z terminala kart płatniczych czy wyciąg z karty kredytowej.

Źródło: Artykuł