Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2017 r.

Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2017 r.

1. Status drobnego przedsiębiorcy w świetle ustawy o VAT

Podmiotowe zwolnienie z podatku VAT określone w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje tzw. drobnym przedsiębiorcom, tj. podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

2. Zasady powrotu do zwolnienia z VAT

W szczególnych okolicznościach czynny podatnik VAT ma prawo do rezygnacji z opodatkowania i ponownego skorzystania ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów.

Zasady powrotu do zwolnienia z VAT reguluje art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie z niego skorzystać, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował.


3. Podwyższenie do 200.000 zł progu zwolnienia z VAT

Z początkiem 2017 r. mają wejść w życie istotne zmiany w ustawie o VAT. W projekcie z dnia 21 października 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zamieszczonym na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl), planuje się podniesienie limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT z obecnie obowiązującej kwoty 150.000 zł do 200.000 zł.

Źródło: Artykuł