ZUSy 2015

ZUSy 2015

Składki ZUS za 2017 rok

Rodzaj składki
konto

Z dobrowolnym ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne

konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

812,61 zł 749,94 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

297,28 zł 297,28 zł

Fundusz Pracy

konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

62,67 zł 62,67 zł

Podstawa ub. zdrowotne:  3303,13 zł

Podstawa ub. społ. i FP:    2557,80 zł

Uwaga! Obowiązkowe ub. wypadkowe od 01/2017 do 03/2017 wynosi 1,80% dla podatników zgłaszających do 9 ubezpieczonych włącznie w roku poprzednim.

 

Składki ZUS za 2017 rok preferencyjny

Rodzaj składki
konto

Z dobrowolnym ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne

konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

190,62 zł 175,92 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

297,28 zł 297,28 zł

Fundusz Pracy

konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

0,00 zł 0,00 zł

 

Podstawa ub. społ. i FP:     600,00 zł.

Podstawa ub. zdrowotne:  3303,13 zł.

Uwaga! Obowiązkowe ub. wypadkowe od 01/2017 do 03/2017 wynosi 1,80% dla podatników zgłaszających do 9 ubezpieczonych włącznie w roku poprzednim.