ZUS skutecznie ściga nieuczciwych przedsiębiorców

ZUS skutecznie ściga nieuczciwych przedsiębiorców

Jeśli ZUS dowie się, iż przedsiębiorca jest fikcyjnie zatrudniony poza granicami polski w krajach UE i Szwajcarii, to nakłada karę w wysokości zapłaty całej kwoty składek plus 14% odsetki. Może się zdarzyć, iż dodatkowo ZUS nałoży 100% karę, i wtedy przedsiębiorca będzie musiał zapłacić podwójną składkę plus odsetki. ZUS ma możliwość egzekwowania przez 5 lat, za dany rok, drogą egzekucyjną, w wyniku czego mo­że m.in. za­jąć pen­sję, wstrzy­mać wy­pła­tę eme­ry­tu­ry czy ren­ty, a na­wet ra­chu­nek ban­ko­wy dłuż­ni­ka i je­go mał­żon­ka.

 

Źródło: Rzeczpospolita