ZUS ma prawo zakwestionować wysoką pensję pracownika

ZUS ma prawo zakwestionować wysoką pensję pracownika

Wynagrodzenie może zostać uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a przez to nieważne. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy ubezpieczony korzysta ze świadczeń chorobowych tuż po zatrudnieniu.

Wprawdzie w prawie pracy obowiązuje zasada swobodnego kształtowania postanowień umownych, jednak wolność kontraktowa może być realizowana tylko w takim zakresie, w jakim przewiduje to obowiązujące prawo. Umowa o pracę wywołuje bowiem skutki nie tylko bezpośrednie, dotyczące wprost wzajemnych relacji między pracownikiem i pracodawcą, lecz także dalsze, pośrednie, w tym w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Strony stosunku pracy mają co do zasady swobodę w kształtowaniu wysokości wynagrodzenia pracownika, byle tylko nie było ono niższe niż wynagrodzenie minimalne. Jednak wynagrodzenie to nie może być także sprzeczne z prawem ani z zasadami współżycia społecznego.

Źródło: Artykuł