Znika obowiązek aktualizowania danych

Znika obowiązek aktualizowania danych

Urzędnicy fiskusa dane o nowym dowodzie osobistym podatnika pobiorą z rejestru PESEL

Od dziś kończy się udręka podatników dotycząca aktualizacji danych objętych zgłoszeniami identyfikacyjnymi o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Ulgę odczują między innymi te osoby, które muszą wymienić dowód osobisty, np. z powodu przeprowadzki lub zmiany stanu cywilnego.

– 1 stycznia 2012 r. został uchylony przepis, zgodnie z którym podatnicy PIT mieli obowiązek aktualizowania danych w bazie urzędu skarbowego w związku z otrzymaniem nowego dowodu osobistego – potwierdza Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.

Przy wymianie dokumentów organ samorządowy (np. urząd gminy) musiał informować podatnika o obowiązku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego. Istniała również możliwość dokonania tej aktualizacji przez złożenie odpowiedniego formularza od razu w siedzibie gminy, która potem przekazywała to zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbowego. Niemniej jednak obowiązek aktualizacji danych spoczywał na samym podatniku.

– Od dziś organy wydające dowody osobiste już nie mają prawa żądać od podatników aktualizacji danych potrzebnych urzędom skarbowym – dodaje Wiesława Dróżdż.

Zarówno informacja o zmianie dokumentu tożsamości, jak i pozostałe dane identyfikacyjne będą automatycznie przekazywane administracji podatkowej bezpośrednio z rejestru PESEL.

Podatnik informacje o nowych danych będzie musiał podać skarbówce tylko wtedy, gdy zmieni numer konta bankowego. Posłuży się w tym celu nowym drukiem ZAP-3. Resztę informacji, takich jak na przykład nowy adres zamieszkania, wystarczy podać w składanych deklaracjach, oświadczeniach czy informacjach. Obowiązek ten będzie więc realizowany przy okazji wypełniania druków podatkowych, a nie w wyznaczonym terminie.

Do końca 2011 roku na aktualizację danych podatnicy PIT mieli 30 dni od momentu ich zmiany. Za brak informacji podatnik mógł zostać ukarany grzywną.