Zmiany we wzorze deklaracji PIT-23

Zmiany we wzorze deklaracji PIT-23

Dnia 22 listopada br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (Dz. U. Nr 251, poz. 1504), które wprowadza zmiany we wzorze deklaracji PIT-23.

W związku z ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) i wprowadzonymi przez nią zmianami w zakresie identyfikatora podatkowego osób fizycznych objętych rejestrem PESEL.

(…)

W związku z powyższym, niezbędne było dostosowanie wzoru formularza PIT-23 do nowych standardów w zakresie identyfikacji podatkowej.

Wzór deklaracji został również dostosowany do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.(…) na podstawie którego deklaracja może być podpisana przez pełnomocnika podatnika.

Źródło: http://www.abc.com.pl/w_newslettery.php?action=showNews&idn=44483&k=2