Zmiany w wynagrodzeniach – obowiązki pracodawców

Zmiany w wynagrodzeniach – obowiązki pracodawców

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić ponad 13 zł brutto. Podobnie jak miesięczne minimalne wynagrodzenie będzie co roku waloryzowana. Poza ustaleniem prawidłowego wynagrodzenia, przedsiębiorcy muszą pamiętać o kilku istotnych zmianach:

1. Ewidencja czasu pracy – Od 1 stycznia zleceniodawca przy zawarciu umowy powinien ustalić sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia. Jeżeli tego nie zrobi zleceniobiorca sam przedłoży informację o czasie pracy. Dokumenty te należy przechowywać przez 3 lata

2. Wypłata wynagrodzenia – jeżeli umowa ze zleceniobiorcą trwa dłużej niż miesiąc, to wynagrodzenie musi być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu.

3. Kary za zbyt niskie wynagrodzenie – w przypadku wypłacania wynagrodzenia niższego niż wynikałoby z minimalnej stawki godzinowej dojdzie do popełnienia wykroczenia, za które grozi kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Pracodawcy muszą także zweryfikować umowy osób, które są w pierwszym roku zatrudnienia. Ich pensja od 2017 roku ma wynosić 100 proc., a nie jak dotychczas – 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Dodatek za pracę nocną ulega wyłączeniu ze stawki minimalnego wynagrodzenia.

Źródło: Artykuł