Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku

Rewolucja w polskim systemie VAT od 1 stycznia 2014 r.

• Olbrzymie zmiany praktycznie dla wszystkich podatników

• Zmiany obejmują swoim zakresem:
– Moment powstania obowiązku wykazania w deklaracji VAT
– Terminy na wystawienie faktur
– Zasady obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT
– Moment odliczania podatku naliczonego

• Powyższe podstawowe elementy konstrukcyjne VAT pozostawały praktycznie niezmienione od ponad 20 lat!

• Konieczna zmiana procesów księgowych, umów oraz przede wszystkim aktualizacja systemów informatycznych wspierających przedsiębiorców

• Interpretacje podatkowe wydane w oparciu o dotychczasowe przepisy mogą stracić moc ochronną
– Konieczna weryfikacja posiadanych interpretacji podatkowych!

 

Więcej informacji na prezentacji, przesyłanej z Naszego Biura.