Zmiany w ustawie o vat obowiązujące od 1 lipca 2011 roku

Zmiany w ustawie o vat obowiązujące od 1 lipca 2011 roku

Objęcie samoopodatkowaniem nowych kategorii odpadów przetwarzalnych

Od 1 kwietnia 2011 r. wśród czynności podlegających opodatkowaniu pojawiło się nabycie złomu. Od chwili wejścia w życie nowych przepisów zaczęły mnożyć się wątpliwości co do zasad i zakresu opodatkowania tej szczególnej kategorii towarów. Dokonana z dniem 1 lipca 2011 r. zmiana art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT i uzupełnienie jej o załącznik nr 11 ma na celu rozszerzenie i doprecyzowanie katalogu odpadów przetwarzalnych, do których stosuje się objęcie mechanizmem odwróconego obciążenia, a więc opodatkowania przez nabywcę.

Powyższe  zmiany oznaczają  , iz  w przypadku  sprzedaży rzeczy  wymienionych w  załaczniku poniżej  należy je  opodatkować  stawką n/p.powyższa  stawka  powoduje  , iz  podatek  vat  odprowadza do  urzędu  nabywca  towarow   , a nie  jak  zwykle sprzedawca. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z  Doradcą Podatkowym.

Załącznik nr 11 zawiera wykaz następujących towarów:

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

ex 24.10.14.0

Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali – wyłącznie wlewki lub gęsi zwykle ze stali wysokostopowej, otrzymywane przez przetopienie i odlanie drobniutkich odpadów lub złomu

2

ex 24.45.30.0

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

3

38.11.51.0

Odpady szklane

4

38.11.54.0

Pozostałe odpady gumowe

5

38.11.55.0

Odpady z tworzyw sztucznych

6

38.11.58.0

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

7

38.12.27

Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

8

ex 38.32.29.0

Surowce wtórne z pozostałych metali – wyłącznie odpady i złom