Zmiany w urlopach od stycznia 2012 r.

Zmiany w urlopach od stycznia 2012 r.

Zgodnie w ustawą z 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, która wchodzi w życie 1 stycznia 2012 roku, pracodawcy będą mogli udzielać zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września – a nie jak obecnie marca – następnego roku.

Zaistniał jednak problem, ustawa nie zawiera przepisów przejściowych, a pracownicy nabywają prawo do urlopu wypoczynkowego 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy 1 stycznia 2011 roku obowiązywał przepis, według którego urlopu niewykorzystanego udziela się do końca marca następnego roku. Prawo nie może działać wstecz, więc w 2012 roku zaległego wypoczynku za 2011 rok należy udzielać do końca marca.

W praktyce pracodawcy powinni liczyć się z opinią Państwowej Inspekcji Pracy w tej sprawie, choć nie jest ona obowiązującym prawem.

Przypominamy, że nieudzielanie przysługującego urlopu jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zagrożonym grzywną od 1 tysiąca do 30 tysięcy złotych. Pracodawca, który uzna że nie naruszył prawa, udzielając zaległego urlopu po 31 marca 2012, może odwołać się od decyzji inspektora o ukaraniu.