Zmiany 2017: Ile wyniesie dodatek za pracę w nocy

Zmiany 2017: Ile wyniesie dodatek za pracę w nocy

Każdemu pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia lub ryczałt. Jaka jest jego wysokość?

Czym jest pora nocna? Za pracę w porze nocnej uznaje się pracę odbywającą się między godzinami 21:00 a 7:00. W regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym powinno być doprecyzowane, które z ośmiu godzin w tym przedziale czasowym stanowią porę nocną. Pracodawca może też przekazać tą informację w formie pisemnej jako warunki zatrudnienia, w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Jeśli pracodawca w ogóle nie dopełni tego obowiązku, pora nocna wydłuża się do dziesięciu godzin, a za wszystkie godziny przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku pracowników młodocianych obowiązują inne godziny pory nocnej – przypada ona między godzinami 22:00 a 6:00, w wobec osób niemających 16 lat lub uczniów gimnazjum trwa od godziny 20:00 do 6:00.

Ile wynosi dodatek za pracę w nocy? Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Źródło: Artykuł