Zmiana zasad odliczania VAT-u od paliwa

Zmiana zasad odliczania VAT-u od paliwa

W związku ze zmianą od 1 kwietnia 2014 r. przepisów odnośnie odliczania i rozliczania VAT przy wydatkach dotyczących samochodów zmieniają się także przepisy odnośnie odliczania paliwa od tych aut.

Przy zakupie paliwa do pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej wydatki te będą odliczane na zasadach ogólnych, czyli będzie w stosunku do nich przysługiwało pełne prawo do odliczenia, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 86a ustawy o VAT.

W sytuacji, gdy nabywane paliwo przeznaczone jest do pojazdów wykorzystywanych do celów mieszanych (do działalności gospodarczej i do celów prywatnych) wówczas wysokość odliczenia podatku będzie uzależniona od rodzaju pojazdu samochodowego:

I) do 30 czerwca 2015 r. stosuje się całkowity zakaz odliczenia podatku od nabywanych paliw wykorzystywanych do napędu:

– samochodów osobowych;

– pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

II) przy zakupie paliwa przeznaczonego do napędu pozostałych pojazdów samochodowych, tj. pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku w wysokości 50 proc. kwoty podatku naliczonego.

Źródło: artykuł na podstawie opracowania Jolanty Mazur, RPE WK