Zmiana wysokości stawki odsetek za zaległości podatkowe

Zmiana wysokości stawki odsetek za zaległości podatkowe

Od 10 maja obowiązuje stawka 14,50% odsetekza zwłokę  za zaległość podatkową
w skali roku oraz 10,88% stawki obniżonej.

Wcześniejsze stawki wynosiły odpowiednio 14% oraz 10,50%.
Więcej informacji w Monitorze Polskim z 21 maja 2012r.