Zmiana terminu wydania świadectwa pracy w przypadku umów na czas nieokreślony !!!

Zmiana terminu wydania świadectwa pracy w przypadku umów na czas nieokreślony !!!

Zmiana terminu wydania świadectwa pracy w przypadku umów na czas nieokreślony…

Od dnia 07.12.2011 pracodawcy w stosunku do pracowników z którymi ustanie lub wygaśnie stosunek pracy na podstawie umowy na czas nieokreślony, maja obowiązek wydania świadectwa pracy w ostatnim dniu pracy.

Treść ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania na stronie internetowej

http://lex.pl/serwis/du/2011/1509.htm