Zmiana stawek odsetek podatkowych

Zmiana stawek odsetek podatkowych

25 lipca w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie stawki odsetek od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowych (M. P. poz. 596).

Na posiedzeniu w dniach 2-3 lipca Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt proc..

Od dnia 4 lipca obowiązują niższe stawki odsetek od zaległości podatkowych. Stawka podstawowa wynosi obecnie 10,00 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym, zaś stawka obniżona 7,50 proc.