Zmiana formy opodatkowania do 20 stycznia

Zmiana formy opodatkowania do 20 stycznia

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które prowadziły w 2011 roku daną formę opodatkowania, czyli podstawową skalę podatkowa, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową, mogą korzystać również w 2012 roku z takiej formy (o ile nie nastąpi zmiana względem mocy ustawy i podatnik zostanie skreślony z danej formy opodatkowania i będzie musiała nastąpić zmiana).


Termin 20 stycznia dotyczy osób, które stwierdzą, iż w roku 2012 chcą skorzystać z formy opodatkowania korzystniejszej niż ta, z której korzystali dotychczas.

Jeśli podatnik chce skorzystać:

  • podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego – musi w tej sprawie złożyć stosowne pisemne oświadczenie (sporządzone we własnym zakresie),
  • karty podatkowej – musi w tym celu złożyć pisemny wniosek o jej zastosowanie, według wzoru oznaczonego PIT-16.
Większy problem sprawi, jeśli podatnik będzie chciał zrezygnować z podatku liniowego, ryczałtu czy karty podatkowej na rzecz skali podatkowej. Nie ma określonego dokumentu, który informowałby organ US o zmianie. Najbezpieczniej będzie złożyć oświadczenie o zmianie do naczelnika US.

Źródło: artykuł