Zmiana druku SD-Z2

Zmiana druku SD-Z2

Zgodnie z projektem przygotowanym przez resort finansów zmianie ulegnie wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2, tak aby uwzględniał wszystkie formy otrzymania środków pieniężnych uprawniające do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.Dojdzie tutaj pozycja otrzymania środków na rachunek płatniczy w związku z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw zmienione zostało brzmienie przepisu regulującego to zwolnienie.

Złożenie zgłoszenia SD-Z2 jest warunkiem zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia przez małżonka, wstępnych, zstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma czy macochę własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy.

Źródło: artykuł