Zgłaszanie wyboru formy opodatkowania przez CEIDG

Zgłaszanie wyboru formy opodatkowania przez CEIDG

Od dzisiaj, tj. od 19 maja 2016 r., obowiązują nowe przepisy w zakresie zgłaszania wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dzięki zmianom, jakie przyniosły, już nie tylko podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, ale także ją kontynuujący mogą dokonywać wyboru formy opodatkowania za pośrednictwem CEIDG.

Przypomnijmy, że dotychczas tylko podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogli wybór formy opodatkowania zgłaszać składając oświadczenie w tym zakresie we wniosku o wpis do CEIDG na formularzu CEIDG-1 jednocześnie z rejestracją działalności gospodarczej. Dotychczas obowiązujące przepisy ustaw podatkowych taką możliwość dawały również wspólnikom spółki cywilnej osób fizycznych rozpoczynającym prowadzenie działalności, którzy wybierali ryczałt ewidencjonowany. W wyniku nowelizacji również przedsiębiorcy kontynuujący działalność gospodarczą zyskali możliwość dokonania tego za pośrednictwem CEIDG.

Co równie istotne, złożenie oświadczenia (wniosku) o wyborze formy opodatkowania na druku CEIDG-1 pozostaje prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Ustawodawca nie zlikwidował bowiem jednocześnie możliwości zgłoszenia wyboru formy opodatkowania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Należy jednak podkreślić, że podatnicy będący w 2016 r. przedsiębiorcami kontynuującymi działalność gospodarczą, w praktyce po raz pierwszy z nowych możliwości będą mogli skorzystać dokonując wyborów w omawianym zakresie na 2017 r.

Źródło: Artykuł