Zeznania roczne za 2010 roku

Zeznania roczne za 2010 roku

Prosimy  o  dostarczanie  dokumentów do  biura  celem  sporządzenia  zeznania  rocznego za 2010 rok. Przypominamy  , iż biuro  pracuje do 29 kwietnia 2011  , i  jest  to ostateczny  termin  odbioru zeznania  rocznego  przez klientów. Termin  złożenia zeznania rocznego  mija 2 maja 2011 roku.