Zawiadomienie do urzędu skarbowego z tytułu zapłaty na rachunek niewskazany na białej liście

Zawiadomienie do urzędu skarbowego z tytułu zapłaty na rachunek niewskazany na białej liście

Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT
Ministerstwo Finansów wydało wzór zawiadomienia z tytułu zapłaty na inny rachunek , niż wykazany w tzw. białej liście.

Kiedy złożyć zawiadomienie

Jeśli zapłaciłeś należność za fakturę (wystawioną przez podatnika VAT czynnego) przelewem na rachunek bankowy wystawcy faktury inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT.

Po co składać zawiadomienie

Złóż ZAW-NR, aby:

– zaliczyć zapłatę należności na rachunek bankowy wystawcy faktury VAT do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT

– uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy VAT, związanym z tą transakcją.

Pamiętaj!
Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, w ciągu 3 dni powiadom urząd skarbowy na formularzu ZAW-NR o numerze rachunku spoza wykazu, na który zleciłeś przelew.

Zawiadomienie możesz złożyć

  • za siebie,
  • za inną osobę fizyczną,
  • za inny podmiot, który nie jest osobą fizyczną.

Ważne!
Aby złożyć zawiadomienie w imieniu innych podatników musisz posiadać pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) lub szczególne (PPS-1).
Nie musisz posiadać pełnomocnictwa do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1).

Gdzie złożyć zawiadomienie

Do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Do kiedy złożyć zawiadomienie

Na złożenie ZAW-NR masz 3 dni od daty zlecenia przelewu.

Jak złożyć i podpisać zawiadomienie

Zawiadomienie możesz złożyć w formie elektronicznej – wtedy podpowiemy ci urząd skarbowy, do którego należy złożyć ZAW-NR, tj. właściwy dla wystawcy faktury.

Ważne!
Zostaniesz bezpośrednio przekierowany do strony logowania za pomocą profilu zaufanego. Zgłoszenie będzie automatycznie podpisane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

poniżej  link do  formularza w  wersji elektronicznej  , który  można  złożyć za  pomocą  podpisu e-puap (  wg  MF  system podaje  US  naszego odbiorcy).

należy  nacisnąć  niebieski prostokąt z  opisem  ” złóż zawiadomienie ZAW-NR”

https://www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/

Formularz ZAW-NR możesz złożyć także w formie papierowej (  w  załączeniu do maila) .

UWAGA: na formularzu ZAW-NR zaznaczamy zawsze poz. 7, 8, 9.