Zaległy urlop za 2011 rok!!!

Zaległy urlop za 2011 rok!!!

Już w 2012 roku będzie można wykorzystać zaległy urlop do końca września, a nie jak we wcześniejszych latach tylko do końca marca.

 

Dotyczy to tegorocznego urlopu jak również urlopów nieprzedawnionych.

Wynika to z decyzji Państwowej Inspekcji Pracy i resortu pracy, która zadecydowała o takiej interpretacji art. 168. W przeciwieństwie do, niektórych prawników, którzy twierdzili, iż prawo nie działa wstecz.

Nowa regulacja obowiązuje od 1 stycznia nowego roku. Bez względu na to czy chodzi o niewykorzystany urlop z 2011 r., czy o te nieprzedawnione sprzed kilku lat, będzie można je wykorzystać już od nowego roku 2012 do koća trzeciego kwartału, czyli ostatniego września.

 

Źródło i więcej na :  artykuł