Zaległe Urlopy

Zaległe Urlopy

Od nowego roku następuje zmiana związana z wykorzystaniem zaległego urlopu. Urlop z 2011r. można wykorzystać do końca września, natomiast urlopy z jeszcze wcześniejszych lat, należy wykorzystać do końca marca. Zatem urlop zaległy z 2008 r. trzeba wykorzystać do końca marca 2012r. później będzie już przedawniony, z 2009 r. do końca marca 2013r., zaś urlop z 2010r. do 1 kwietnia 2014r.

Również od bieżącego roku Pracodawca nie musi miesięcznie wystawiać pracownikowi druku RMUA

 

Więcej na: artykuł