Zaktualizowany wniosek ZUS-RDZ dotyczący ulgi 50% /100% w składkach ZUS. W PUE ZUS nie jest jeszcze aktualny wzór wniosku. Przed złożeniem w PUE ZUS prosimy o porównanie wniosków.

Zaktualizowany wniosek ZUS-RDZ dotyczący ulgi 50% /100% w składkach ZUS. W PUE ZUS nie jest jeszcze aktualny wzór wniosku. Przed złożeniem w PUE ZUS prosimy o porównanie wniosków.