Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wpłaty

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wpłaty

Przypominamy  , iż  dnia 31 maja mija  termin wpłaty pierwszej zaliczki ( 75 %  należnej kwoty ) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. obowiązek  tworzenia  ZFŚS dotyczy  firm zatrudniających minimum 20 pracowników.

szczegóły można otrzymać w  dziale płaci kadr ( wew. numery telefonów 18 oraz 19 )