Za brak PIT-11 grożą kary

Za brak PIT-11 grożą kary

O wypełnianiu deklaracji na podstawie własnych informacji warto powiadomić urząd skarbowy w 
oddzielnym piśmie 
Podatnicy będący osobami fizycznymi muszą rozliczyć się z podatku dochodowego do końca 
kwietnia. Podstawą wypełnienia zeznania rocznego dla osób zatrudnionych na umowę o pracę 
jest informacja PIT-11, którą pracownik powinien dostać od pracodawcy. Pracodawca z kolei ma 
czas na jej wystawienie do końca lutego.

Może się zdarzyć, że pracownik nie otrzyma PIT-11.

– Nie zwalnia to pracownika z obowiązku rozliczenia się z podatku z urzędem skarbowym – 
ostrzega Michał Kubik, doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego ABC Tax.

Niewykazanie lub wykazanie zaniżonego dochodu wiąże się bowiem z odpowiedzialnością 
karnoskarbową po stronie pracownika.

W przypadku braku PIT-11 podatnik powinien wypełnić swoje zeznanie we własnym zakresie, 
zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i na podstawie innych dostępnych dokumentów. Według 
Michała Kubika pomocne mogą być np. otrzymywane od pracodawcy paski wynagrodzeń, informacja 
o odprowadzonych składkach ZUS, zestawienie czasu pracy czy podpisane listy płac.

– Warto wraz ze składanym zeznaniem zawiadomić urząd skarbowy o nieprzekazaniu PIT-11 przez 
pracodawcę – podpowiada Michał Kubik.

Gdy nie otrzymamy PIT-11, w pierwszej kolejności powinniśmy skontaktować się z pracodawcą. 
Może bowiem się okazać, że dokument ten do nas nie dotarł z innych przyczyn niż zła wola 
pracodawcy, np. zmieniliśmy adres i nie powiadomiliśmy zakładu pracy.

– Jeśli jednak przyczyna leży po stronie pracodawcy, warto zwrócić się do niego z formalnym 
wezwaniem do wystawienia PIT-11, którego kopię powinniśmy zatrzymać – stwierdza Michał 
Kubik.

Może to być przydatne w przypadku ewentualnego sporu z urzędem, gdybyśmy np. rozliczając 
samodzielnie PIT, popełnili błąd.

Pamiętajmy też, że niewystawienie PIT-11 przez pracodawcę jest zagrożone karą grzywny na 
mocy kodeksu karnego skarbowego.

PIT 2011 63 dni zostały na złożenie PIT za rok 2011

Opracowała: Ewa Matyszewska