Wzrosły odsetki od zaległości podatkowych

Wzrosły odsetki od zaległości podatkowych

Informujemy  , iz  od  dnia 9 czerwca 2011 wzrosły stawki  odsetek od zaległości podatkowych do kwoty 14 % w  skali roku . natomiast odsetki ustawowe  wynoszą od  tego dnia  13 % w skali roku.