Wyższe odpisy na zfśs w 2017 r.

Wyższe odpisy na zfśs w 2017 r.

W 2017 r. odpisu na zfśs należy dokonywać od podstawy wynoszącej 3161,77 zł (przeciętne wynagrodzenie w gospodarcenarodowej w II półroczu 2012 r.). Jest to maksymalna podstawa wymiaru odpisu, którą określa ustawa o zfśs. Pracodawcyprywatni mają możliwość dokonywania odpisu na niższym poziomie.

Wysokość odpisów na zfśs w 2017 r.

OBOWIĄZKOWE

 • na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach (37,5%) – 1185,66 zł

 • na jednego zatrudnionego wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych (50%) – 1580,89 zł

 • na jednego młodocianego:

  • w pierwszym roku nauki (5%) – 158,09 zł

  • w drugim roku nauki (6%) – 189,71 zł

  • w trzecim roku nauki (7%) – 221,32 zł

DOBROWOLNE

 • na jednego zatrudnionego z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (6,25%) 197,61 zł na emeryta lub rencistę – byłego pracownika (6,25%) – 197,61 zł

 • na każdą zatrudnioną osobę w przypadku utworzenia przez pracodawcę zakładowego  żłobka lub klubu dziecięcego i przeznaczenia na ten cel 7,5% odpisu podstawowego – 237,13 zł

Źródło: Artykuł