Wyższe kary za przewinienia skarbowe w 2017 r.

Wyższe kary za przewinienia skarbowe w 2017 r.

Przyszłoroczny wzrost minimalnej pensji – z 1.850 zł do 2.000 zł – przekłada się na wymiar odpowiedzialności za nienależyte wypełnianie obowiązków podatkowych. Przesunie się granica kwalifikowania czynów zabronionych polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnej. Będą mogły być wymierzane wyższe grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Wymiar grzywien w 2016 r. i 2017 r.


2016 r.

2017 r.

grzywna za przestępstwo skarbowe

granice stawki dziennej

61,66 zł – 24.664 zł

66,66 zł – 26.664 zł

minimalna grzywna

616,60 zł

666,60 zł

maksymalna grzywna

17.758.080 zł

19.198.080 zł

grzywna za wykroczenie skarbowe

minimalna grzywna

185 zł

200 zł

maksymalna grzywna

37.000 zł

40.000 zł

mandat karny

do 3.700 zł

do 4.000 zł

Źródło: Artykuł