Wyrok trybunału konstytucyjnego; czyli wracają stare zasady

Wyrok trybunału konstytucyjnego; czyli wracają stare zasady

Święto wypadające w dniu dla pracownika wolnym od pracy znowu obniży wymiar czasu pracy.

Jeżeli jakieś święto wypadnie w dzień wolny ustalony ze względu na 5-dniowy tydzień pracy, pracodawca musi udzielić w innym dniu pracownikowi dzień wolny.

W zależności od tego jak pracownik ma ustalony wymiar pracy tak będzie udzielanie dnia wolnego, jeśli nadarzy się sytuacja, w której święto wypadnie w wolne.

Więcej na Kancelaria ONLINE: E-Sekreteriat