Wynajem samochodu służbowego pracownikowi

Wynajem samochodu służbowego pracownikowi

W związku ze zmianami dotyczącymi odliczania podatku VAT od samochodu, wchodzącymi w życie od 1 kwietnia 2014 roku, powstaje duży problem dla pracodawców.

Ze względu na dokładną kontrolę urzedu skarbowego względem samochodów z pełnym odliczeniem podatku VAT, pracodawca dla bezpieczeństwa powinien obciążyć swojego pracownika czynszem wynajmu, itp., gdyż nawet jazda z domu do pracy jest już traktowana jako cel prywatny.

Pracodawca będzie miał wielki problem w przypadku za niskiego obciążenia czynszem pracownika, ze wzgledu na fakt, iż na nim leży odpowiedzialność karna.

W przypadku zdecydowania, że samochód będzie służył celom mieszanym, odliczanie kosztów związanych z eksploatacją samochodu będzie możliwe do wysokości 50% podatku VAT, ale nie dotyczy to paliwa!

Możliwość odliczenia w ten sposób paliwa będzie dopiero możliwe od 1 lipca 2015 roku.

Więcej na : artykuł