ZUS właścicieli

ZUS właścicieli

Składki ZUS za 2020 rok

Rodzaj składki
Z dobrowolnym ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego ubezpieczenia
chorobowego

Razem składki ZUS

do zapłaty,

w tym:

1431,48 zł 1354,64 zł

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie zdrowotne

Fundusz Pracy

992,30 zł

362,34 zł

76,84 zł

915,46 zł

362,34 zł

76,84 zł

      Razem składki ZUS bez       Funduszu Pracy

do zapłaty:

1354,64 zł 1277,80 zł

Podstawa ub. społ. i FP :     3136,20 zł.

Podstawa ub. Zdrowotne:    4026,01 zł.

Uwaga! Obowiązująca wyższa opłata za miesiąc styczeń 2020 płatna jest w lutym 2020 roku, natomiast ostatnia opłata składki za miesiąc grudzień 2019 jest uiszczana w styczniu 2020 roku.

Uwaga! Obowiązkowe ub. wypadkowe od 01 kwietnia 2019 r.wynosi 1,67% dla podatników zgłaszających do 9 ubezpieczonych włącznie w roku poprzednim, natomiast od 1 kwietnia 2020r. stopa procentowa tej składki może ulec zmianie.       

Składki ZUS za 2020 rok preferencyjny

Rodzaj składki
Z dobrowolnym ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego ubezpieczenia
chorobowego

Składki ZUS do zapłaty,

w tym:

609,14 zł 590,03 zł

Ubezpieczenie   społeczne

246,80 zł 227,69 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

362,34 zł 362,34 zł

Podstawa ub. społ. :               780,00 zł.

Podstawa ub. zdrowotne:    4026,01 zł.  

Uwaga! Obowiązująca wyższa opłata za miesiąc styczeń 2020 płatna jest w lutym 2020 roku, natomiast ostatnia opłata składki za miesiąc grudzień 2019 jest uiszczana w styczniu 2020 roku.

Uwaga! Obowiązkowe ub. wypadkowe od 01 kwietnia 2019r. wynosi 1,67% dla podatników zgłaszających do 9 ubezpieczonych włącznie w roku poprzednim, natomiast od 1 kwietnia 2020r. stopa procentowa tej składki może ulec zmianie.