rozwiązanie stosunku o pracę

rozwiązanie stosunku o pracę

– Okresy wypowiedzeń

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależy od rodzaju umowy, jaką zawarto z pracownikiem, oraz czasu trwania umowy. Poniższa tabela przedstawia w jakim terminie składa się wypowiedzenie oraz jaka jest długość okresu wypowiedzenia.

Rodzaj umowy Czas trwania umowy, staż pracy lub przesłanki wyznaczające okres wypowiedzenia Długość okresu wypowiedzenia Termin składaniawypowiedzeń(dzień, od którego biegnie termin wypowiedzenia w którym ustaje stosunek pracy)
Umowa o pracę na okres próbny Długość okresu próbnego
do 2 tygodni 3 dni robocze dowolny dzień roboczy, dzień,w którym mija 3 dzień roboczy
od 2 tygodni do 3 miesięcy 1 tydzień sobota
3 miesiące 2 tygodnie sobota
Umowa na czas określony do 22.02.2016 r. Zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy z klauzulą o możliwości wypowiedzenia 2 tygodnie sobota
Można wypowiedzieć z przyczyn dotyczących pracodawcy 2 tygodnie sobota
Umowa na czas określony od 22.02.2016 r. Staż pracy u danego pracodawcy:
do 6 miesięcy 2 tygodnie Sobota
od 6 miesięcy do 3 lat 1 miesiąc ostatni dzień miesiąca
co najmniej 3 lata 3 miesiące ostatni dzień miesiąca
Umowa na czas nieokreślony (wypowiedzenie musi byćmerytorycznie uzasadnione) Staż pracy u danego pracodawcy:
do 6 miesięcy 2 tygodnie Sobota
od 6 miesięcy do 3 lat 1 miesiąc ostatni dzień miesiąca
co najmniej 3 lata 3 miesiące ostatni dzień miesiąca

Podstawa prawna: art. 32-36 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).