odsetki

odsetki

– od zaległości podatkowych

Odsetki od zaległości podatkowych trzeba zapłacić wówczas, gdy nie uiszczono w terminie zobowiązań wobec urzędu skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Odsetek w takiej wysokości można także żądać od tych instytucji np. gdy ZUS zwraca nadpłacone składki z tytułu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych pracownika, który pracuje w dwóch zakładach pracy. Podobnie w sytuacji, gdy urząd skarbowy nie zwróci w ciągu 3 miesięcy nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z rocznym zeznaniem PIT), wtedy po upływie tych 3 miesięcy powinien naliczyć odsetki od zaległości podatkowej od niezwróconej kwoty.

w stosunku rocznym
Okres obowiązywania (od) w %

od 1 stycznia 2016 r.

8

od 9 października 2014 r.

8

od 4 lipca 2013 r.

10

od 6 czerwca 2013 r.

10,5

od 9 maja 2013 r.

11

od 7 marca 2013 r.

11,5

od 7 lutego 2013 r.

12,5

od 10 stycznia 2013 r.

13

od 6 grudnia 2012 r.

13,5

od 8 listopada 2012 r.

14

od 10 maja 2012 r.

14,5

od 9 czerwca 2011 r.

14

od 12 maja 2011 r.

13,5

od 6 kwietnia 2011 r.

13

od 20 stycznia 2011 r.

12,5

od 9 listopada 2010 r.

12

od 25 czerwca 2009 r.

10

od 26 marca 2009 r.

10,5

od 26 lutego 2009 r.

11

od 28 stycznia 2009 r.

11,5

od 24 grudnia 2008 r.

13

od 27 listopada 2008 r.

14,5

od 26 czerwca 2008 r.

15

od 27 marca 2008 r.

14,5

od 28 lutego 2008 r.

14

od 31 stycznia 2008 r.

13,5

od 29 listopada 2007 r.

13

od 30 sierpnia 2007 r.

12,5

od 28 czerwca 2007 r.

12

od 26 kwietnia 2007 r.

11,5

od 1 marca 2006 r.

11

od 1 lutego 2006 r.

11,5

od 1 września 2005 r.

12

od 28 lipca 2005 r.

12,5

od 30 czerwca 2005 r.

13

od 28 kwietnia 2005 r.

14

od 31 marca 2005 r.

15

od 26 sierpnia 2004 r.

16

od 29 lipca 2004 r.

15

1 lipca 2004 r.

14,5

26 czerwca 2003 r.

13,5

29 maja 2003 r.

14

25 kwietnia 2003 r.

14,5

27 marca 2003 r.

15,5

27 lutego 2003 r.

16

30 stycznia 2003 r.

17

28 listopada 2002 r.

17,5

24 października 2002 r.

18

26 września 2002 r.

20

29 sierpnia 2002 r.

21

27 czerwca 2002 r.

23

30 maja 2002 r.

24

26 kwietnia 2002 r.

25

31 stycznia 2002 r.

27

29 listopad 2001 r.

31

26 października 2001 r.

34

23 sierpnia 2001 r.

37

28 czerwca 2001 r.

39

29 marca 2001 r.

42

1 marca 2001 r.

44

31 sierpnia 2000 r.

46

24 lutego 2000 r.

43

18 listopada 1999 r.

41

21 stycznia 1999 r.

34

10 grudnia 1998 r.

40

29 października 1998 r.

44

17 lipca 1998 r.

48

21 maja 1998 r.

52

1 stycznia 1998 r.

54

za dzień zwłoki

8 stycznia 1996 r.

0,14

18 wrzenia 1995 r.

0,15

29 maja 1995 r.

0,16

21 lutego 1995 r.

0,19

13 maja 1994 r.

0,18

1 marca 1993 r.

0,19

Podstawa prawna:
– rozporządzenie Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. nr 165, poz. 1373),
– art. 58, art. 63 i art. 87 §5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.),
– art. 1 pkt 3 ustawy z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. nr 197, poz. 1306).

– ustawowe (w stosunku rocznym)

Odsetki ustawowe płaci się wówczas, gdy nie zapłacono w terminie zobowiązań wobec kontrahentów firmy.

Wysokość odsetek ustawowych określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z:
– czynności prawnej
– albo z ustawy,
– z orzeczenia sądu
– lub z decyzji innego właściwego organu.

Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona – należą się odsetki ustawowe.

Okres obowiązywania (od)

w %

15 sierpnia 1992 r.

60

1 maja 1993 r.

54

15 grudnia 1995 r.

46

1 stycznia 1997 r.

35

15 kwietnia 1998 r.

33

1 lutego 1999 r.

24

15 maja 1999 r.

21

1 listopada 2000 r.

30

15 grudnia 2001 r.

20

25 lipca 2002 r.

16

1 lutego 2003 r.

13

25 września 2003 r.

12,25

10 stycznia 2005 r.

13,5

15 października 2005 r.

11,5

15 grudnia 2008 r.

13

23 grudnia 2014 r.

8

1 stycznia 2016 r.

7

Podstawa prawna:
– art. 359 § 3 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, ze zm.),
– rozporządzenie Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. nr 220, poz. 1434).