Wydatki na m.in kolacje biznesowe są kosztem podatkowym

Wydatki na m.in kolacje biznesowe są kosztem podatkowym

W interpretacji ogólnej Minister Finansów stwierdził, że wydatki na kolacje biznesowe są kosztem podatkowym. Wynika z niej, że wydatki na drobne poczęstunki, napoje i posiłki niezależnie od miejsc ich podawania, podawane kontrahentom, inwestorom, wykonawcom dotyczących podczas rozmów dotyczących zakresu prowadzonej działalności można odliczyć od postawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Źródło: artykuł