WSA: Akt poświadczenia dziedziczenia nie zastępuje zeznania podatkowego

WSA: Akt poświadczenia dziedziczenia nie zastępuje zeznania podatkowego

To, że został sporządzony notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, nie zwalniało spadkobiercy od zgłoszenia nabycia spadku w urzędzie skarbowym. Skoro dokonał on tego z przekroczeniem sześciomiesięcznego terminu, to nie przysługuje mu zwolnienie podatkowe – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie.

https://www.prawo.pl/podatki/zgloszenie-dziedziczenia-spadku-jest-konieczne-dla-zwolnienia-z,397713.html