wolne zawody zaniżają przychody – postępowanie organów kontroli

wolne zawody zaniżają przychody – postępowanie organów kontroli

W roku 2013 organy kontroli podatkowej na podstawie wydanych decyzji zmniejszyły zadeklarowaną przez podatników stratę na kwotą 481,7 mln zł. Obowiązek rejestrowania sprzedaży ze pomocą kas fiskalnych dotyczy zasadniczo podatników u których sprzedaż przekroczyła limit 20 000 zł.

Organy kontroli skarbowej sprawdzają czy sprzedaż ewidencjonowana jest na kasie fiskalnej przez tak zwany zakup kontrolowany. Dokonują oni zakupu lub korzystają z usługi podając się za zwykłych klientów, dopiero w przypadku np. nie wydania paragonu ujawniają swoją tożsamość. W sytuacji gdy szkoda dla budżetu jest niewielka a sytuacja jednorazowa kończy się na mandacie w maksymalnej kwocie 3360 zł.

W przypadku stwierdzenia większych nieprawidłowości urząd może wszcząć kontrolę lub postępowanie podatkowe. Ma on także wiele możliwości weryfikowania dochodu podatnika, który nie zaewidencjonował sprzedaży osobą fizycznym na kasie fiskalnej, urząd może m.in. dać do analizy rachunki bankowe, przesłuchać klientów i pracowników, może zweryfikować także wydatki podatnika i ich wpływ na rachunek bankowy małżonka. Może również zajrzeć do ewidencji i ksiądz podatkowej i porównać obroty firmy z obrotami firm konkurencyjnych działających w podobnych warunkach.

 

Źródło: opracowano na podstawie artykułu Łukasza Zalewskiego