Więcej czasu dla firmy na zmianę formy rozliczeń podatkowych

Więcej czasu dla firmy na zmianę formy rozliczeń podatkowych

Przedsiębiorcy mogą zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego decyzję o wyborze innej formy opodatkowania PIT na 2013 rok do poniedziałku 21 stycznia

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący już działalność gospodarczą mają możliwość zmiany przyjętej metody rozliczeń z fiskusem w nowym roku podatkowym. Warunkiem jest złożenie do 20 stycznia stosownego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego. W tym roku przedsiębiorcy mają więcej czasu na zmianę formy opodatkowania. Ponieważ ustawowy termin, 20 stycznia, wypada w niedzielę, przedłuży się on do poniedziałku. Przedsiębiorcy opodatkowani skalą mogą wybrać podatek liniowy z 19-proc. stawką lub jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania (ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową). Z kolei osoby korzystające z uproszczonych form rozliczeń mogą ją zmienić na zasady ogólne.

W przypadku zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne, podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany wystarczy, że podatnik złoży w terminie oświadczenie (nie obowiązują tu urzędowe druki). Organ podatkowy nie podejmuje w tej kwestii żadnego rozstrzygnięcia. Inaczej jest w przypadku wyboru karty podatkowej.

Wniosek o zastosowanie tego sposobu opodatkowania podatnik składa na PIT-16. Na tej podstawie naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej (zależy od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której firma jest prowadzona) lub wyda decyzję odmawiającą prawa do karty.

Do poniedziałku 21 stycznia płatnicy mają także czas na: wpłatę grudniowych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy oraz działalności wykonywanej osobiście. W tym dniu mija również termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień 2012 r. lub ostani kwartał ubiegłego roku. Zaliczki nie muszą wpłacać osoby, które do 21 stycznia złożą roczne zeznanie podatkowe i rozliczą się z fiskusem. To dobre rozwiązanie dla podatnika, który osiąga nadpłatę. Składając wcześniej zeznanie roczne, uniknie zapłaty zaliczki za ostatni okres rozliczeniowy poprzedniego roku i uzyska wcześniejszy zwrot nadpłaconego podatku.

To pierwszy raz, gdy zaliczkę za ostatni okres rozliczeniowy roku podatnicy wpłacają według nowych zasad – dopiero w styczniu roku następnego. Wcześniejsze przepisy nakazywały wpłacać do 20 grudnia jednocześnie zaliczki za listopad i grudzień, w podwójnej wysokości zaliczki listopadowej.

Przedsiębiorcy opodatkowani skalą mogą wybrać podatek liniowy lub formę ryczałtu

Magdalena Majkowska

magdalena.majkowska@infor.pl