Świadectwo pracy trzeba wydać, nawet gdy pracownik nie rozliczy się z mienia

Świadectwo pracy trzeba wydać, nawet gdy pracownik nie rozliczy się z mienia

Pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie rozliczył się jeszcze z telefonu służbowego. Otrzymałem jednak wniosek o wydanie świadectwa pracy złożony przez osobę trzecią. Czy muszę już wydać świadectwo pracy, skoro nie oddał telefonu? Czy jest na to jakiś termin? I czy w ogóle mogę je wydać obcej osobie, która podaje, że jest upoważniona do odbioru?

Obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi wynika z art. 97 par. 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Stanowi on, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy.

Źródło: Artykuł