Według Trybunału Konstytucyjnego podatki muszą się przedawniać

Według Trybunału Konstytucyjnego podatki muszą się przedawniać

Zasadą jest, że podatki przedawniają się po pięciu latach, ordynacja podatkowa przewiduje jednak sytuacje, kiedy zobowiązania podatkowe w ogóle się nie przedawniają tzn. gdy urząd skarbowy czy urząd kontroli skarbowej uzyskały wcześniej zabezpieczenie na majątku podatnika. Może być to hipoteka – gdy podatnik posiada nieruchomość albo zastaw skarbowy – ustanowiony na rzeczach ruchomych należących do podatnika.


Trybunał Konstytucyjny orzekł 8 października, że jest to sprzeczne z konstytucją, by zobowiązania podatnika w ogóle się nie przedawniały. Orzeczenie to dotyczy przepisu, który obowiązywał do roku 2003, Trybunał uznał jednak, że obecny przepis także musi być pilnie zmieniony.

Więcej na: artykuł