ważne terminy podatkowe styczeń 2011

ważne terminy podatkowe styczeń 2011

deklaracja INTRASTAT, podatek od nieruchomości i podatek leśny, AT-UE (papierowa), oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów z najmu przez jednego z małżonków, wybór formy opodatkowania PIT, zawiadomienie o prowadzeniu PKPiR

 

 

10 stycznia – deklaracja INTRASTAT

10 stycznia – deklaracja INTRASTAT.

 

10 stycznia – PIT-12

10 stycznia – oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego przez płatnika, traktowanego na równi z zeznaniem (PIT-12).

 

17 stycznia – podatek od nieruchomości i podatek leśny

17 stycznia

– podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej;

– deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy składana organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości;

– deklaracja na podatek leśny na dany rok podatkowy składana organowi gminy, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów.

Data publikacji: 7 stycznia 2011 r.

 

17 stycznia – VAT-UE (papierowa)

17 stycznia – informacja podsumowująca VAT-UE (papierowa).

Data publikacji: 7 stycznia 2011 r.

 

20 stycznia – oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów z najmu przez jednego z małżonków

20 stycznia – oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów z najmu przez jednego z małżonków.

Data publikacji: 12 stycznia 2011 r.

 

20 stycznia – PIT-16

20 stycznia – wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16).

Data publikacji: 12 stycznia 2011 r.

 

20 stycznia – wpłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu

20 stycznia – wpłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu.

Data publikacji: 12 stycznia 2011 r.

 

20 stycznia – wybór formy opodatkowania PIT

20 stycznia – wybór formy opodatkowania PIT (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa).

Data publikacji: 12 stycznia 2011 r.

 

20 stycznia – zaliczki i ryczałty

20 stycznia – zaliczki i ryczałty

– zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia, o dzieło i kontraktów menedżerskich;

– ryczałty ustawowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (np. od dywidendy);

– zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych, jeżeli rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Data publikacji: 12 stycznia 2011 r.

 

20 stycznia – zawiadomienie o prowadzeniu PKPiR

20 stycznia – zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Data publikacji: 12 stycznia 2011 r.