Ważne!

Ważne!

Do końca tego tygodnia tj. do 28 lutego 2014r. Pracodawca zobowiązany jest do przekazania pracownikom i również Urzędowi Skarbowemu PIT-11.

Pracodawca winien mieć 3 komplety PIT-11. Jeden egzemplarz przekazuje pracownikowi, drugi wysyła do Urzędu Skarbowego odpowiednio do przynależności do US danego pracownika, a trzeci egzemplarz zachowuje dla Siebie.