Ważne terminy

Ważne terminy

25 marca – AKC-4
25 marca – podatek akcyzowy (AKC-4).
Data publikacji: 18 marca 2011 r.

25 marca – VAT
25 marca – VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12.
Data publikacji: 18 marca 2011 r.

25 marca – VAT-UE (elektroniczna)
25 marca – informacja podsumowująca VAT-UE (elektroniczna).
Data publikacji: 18 marca 2011 r.