Ważne limity

Ważne limity

Limit statutu małego podatnika w 2013 r. straci przedsiębiorca jeśli w 2012 r. przekroczy kwotę 4.922.000 zł.

Jeśli w 2012 r. zostanie przekroczona kwota 615.300 zł, to w 2013 r. nie będzie można wybrać ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przychód z 2012 r. mniejszy od 102.550 zł, to podatnik opłacający ryczałt może w 2013 r. rozliczać się co kwartał.

Jednorazowa amortyzacja w 2013 r. nie może przekroczyć 205.000 zł.

 

Koszty uzyskania przychodów za stosunku pracy w 2012 r.

Miesięcznie Rocznie

Dla zatrudnionych u jednego pracodawcy

w miejscowości zamieszkania

111,25 zł 1335,00 zł

Dla zatrudnionych u wielu pracodawców

jednocześnie w miejscowości zamieszkania

111,25 zł 2002,05 zł

Dla dojeżdżających z innej miejscowości

zatrudnionych u jednego pracodawcy

139,06 zł

1668,72 zł

Dla dojeżdżających z innej miejscowości

zatrudnionych u wielu pracodawców

139,06 zł 2502,56 zł