Ważne – KOBIZE

Ważne – KOBIZE

Do 28 lutego 2014 r., każda firma ma obowiązek sporządzenia informacji o emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek, której występuje emisja.

Więcej informacji na KOBIZE

 

Mają również Państwo do końca marca 2014 roku obowiązek sporządzić deklarację i opłaty za korzystanie ze środowiska.

Więcej na BIP