WAŻNE!! Czas na składanie sprawozdań o odpadach

WAŻNE!! Czas na składanie sprawozdań o odpadach

Do 15 marca firmy zobowiązane są do uiszczenia informacji marszałkowi województwa zbiorczych zestawień danych o odpadach. Nie można tego zrobić w wersji elektronicznej.

Za brak sprawozdania grozi kara 500 zł i marszałek wyznacza nowy termin złożenia informacji. Nie dotrzymanie terminu grozi karą 2 000 zł. Sankcja może być wymierzana kilkukrotnie, ale nie przekracza kwoty 10 000 zł rocznie.