Ważne!

Ważne!

Do 28 lutego 2014r., tj. do piątku trzeba przekazać PIT-11 pracownikowi oraz o przesłanie PITu-11 do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, do którego przynależy dany pracownik.