Wakacje ubezpieczeniowe i kredyt podatkowy?

Wakacje ubezpieczeniowe i kredyt podatkowy?

Rząd dyskutuje na temat projektu PO dotyczącego zmniejszenia składki na ubezpieczeni społeczne w pierwszych 24 miesiącach z 30% na 20% wartość minimalnej płacy krajowej.

Z tego niestety nie mogą skorzystać osoby prowadzące działalność, prowadzące na rzecz dawnego pracodawcy, bądź, które w przeciągu 36 miesięcy od rozpoczęcia działalności prowadziły wcześniej działalność.

W projekcie przewidziano również rozpatrzenie instytucji kredytu podatkowego, która miałaby na celu możliwość skorzystania z kredytu podatkowego dopiero po 10 miesiącach prowadzenia działalności, lecz od momentu jej założenia. Proponowane jest również by tego rodzaju pomoc była przedłużona do pełnych 2 lat. Projekt ma na celu również znieść roczne zatrudnienie przed założeniem działalności.

 

Więcej na : artykuł (źródło)