Doradca podatkowy

Doradca podatkowy

mgr Artur Lubicz-PosochowskiArtur Lubicz-Psochowski
Absolwent Akademii Ekonomicznej
im. K. Adamieckiego w Katowicach
Wpisany na listę doradców podatkowych
w
dniu 7 września 1998r z numerem 7366. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 33813/02 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Specjalizacja :

– podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

– podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

– podatek od towarów i usług ( VAT)

– optymalizacja podatkowa

– reprezentacja w sporach  sądowych i postępowaniach podatkowych

mgr Lucyna SłotaLucyna Słota
Absolwentka Akademii Ekonomicznej
im. K. Adamieckiego w Katowicach
Wpisana na listę doradców podatkowych
w dniu 29 stycznia 1999r z numerem 8634. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 81/95 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Specjalizacja:

– podatek dochodowy od osób fizycznych

– ustawa o rachunkowości.