Właściciele aut muszą złożyć deklaracje

Właściciele aut muszą złożyć deklaracje

Podatnicy posiadający ciężarówki, ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy mają 
niecałe dwa tygodnie na złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych oraz 
zapłatę pierwszej raty podatku. Termin mija 15 lutego. 

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta, na terenie którego znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba 
podatnika. Wzór deklaracji do wypełnienia to DT-1 oraz załącznika DT-1/A.

W załączniku niezbędne jest określenie cech pojazdu, takich jak np. dopuszczalna masa 
całkowita, rok produkcji, numer nadwozia i inne. Podatnik, który nie zdąży złożyć 
deklaracji, narazi się na sankcje karne skarbowe oraz konieczność uiszczenia podatku wraz z 
odsetkami.

Opracował: Łukasz Zalewski